บ้านข้าวหอม.ไทย

สุขภาพดี ส่งถึงคุณ .. ข้าวหอมออร์แกนิคจากสุรินทร์และชัยภูมิ .. จากความตั้งใจของ เกษตรกร ต.ตระแสง และ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเดื่อ .. จากนาข้าว “ประณีต” วิถีเกษตรอินทรีย์

ส่งตรงถึง บ้านคุณแล้ว … วันนี้

STARTUP SURIN 4.0 by ป้าหอม

” นี่มันยุค Thailand 4.0 แล้ว แต่ทำไมยังต้องมาทำนาปลูกข้าว ทำไมไม่ไปทำ STARTUP เท่ๆนะ …”

วิถีเกษตรอินทรีย์ .. ท่าเดื่อ

“ท่าเดื่อ” หรือชื่อเป็นทางการ “บ้านเดื่อ” ครอบคลุมพื้นที่ราว 20 หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ด้วยหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง…

ตะกร้าสินค้า