วิถีเกษตรอินทรีย์ .. ท่าเดื่อ ตระแสง

สอบถาม หรือแจ้งโอนเงิน

แจ้งโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านทาง

ติดต่อ บ้านข้าวหอม.ไทย

อีเมล admin@baankhaohom.in.th

เฟซบุ๊ก @baankhaohomthai

ไลน์ @baankhaohomthai

ไอจี @baankhaohomthai

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

*** แจ้งโอนเงิน กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล อีเมล ช่องทางการชำระเงิน เลขที่คำสั่งซื้อ ยอดเงินที่ชำระ วันและเวลา ที่โอนเงิน

Share This